Context

Context of A story from Chikamatsu : Chikamatsu monogatari, Daiei Kabushiki Kaisha seisaku ; seisaku Nagata Masaichi ; kyakuhon Yoda Yoshikata ; kantoku Mizoguchi Kenji, (videorecording)